Parchează. Plătește. Zâmbește.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR „AMPARCAT.RO” PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI “AMPARCAT”

Acest document este un contract la distanţă şi reprezintă un acord de utilizare a Serviciilor furnizate de TapptitudeApps la cererea individuală a utilizatorului în condiţiile prezentului document.

Prin utilizarea serviciului AmParcat.ro prin intermediul Aplicaţiei AmParcat confirmaţi faptul că acceptaţi în mod necondiţionat termenii şi condiţiile din prezentul document.

Orice responsabilitate vizând controlul, activitatea şi consecinţele accesului minorilor la spaţiile virtuale cade în sarcina părinţilor ori tutorelui minorului, TapptitudeApps fiind exonerat de orice răspundere.

În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri vă rugăm să contactaţi serviciul suport clienţi la datele de contact indicate la finalul prezentului document.

DEFINIȚII

Pentru scopul acestor termeni si conditii de utilizare TapptitudeApps este societatea comerciala TAPPTITUDE APPS SRL, persoană juridică română cu sediul în mun. Cluj Napoca, strada Zorilor, nr. 45, bl. RC5, sc. 1, ap. 15, jud. Cluj, înmatriculată la ORC Cluj sub nr. J12/3457/2013, CIF RO32509968, cont bancar RO48BTRLRONCRT0237005101 deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj, inregistrată ca operator de date cu caracter personal in baza Notificarii nr. 0008247/29.03.2016.

Termenii folositi in cadrul acestui document vor avea urmatorul inteles:

Aplicaţia AmParcat – este programul software pentru mobil (smartphone sau device-uri mobile), scrisă în cod nativ iOS si Android, descărcată de Utilizator din AppStore sau GooglePlay care permite accesul utilizatorilor la serviciul AmParcat.

Serviciul AmParcat.ro - este o soluţie de plată a parcărilor gazduit de site-ul www.amparcat.ro operat de TapptitudeApps ce oferă posibilitatea plăţii tarifului de parcare aferent unui sau mai multor autovehicule prin utilizarea smartphone-ului sau al unui alt device mobil pe care a fost instalată Aplicaţia AmParcat şi al unui card bancar valid în locaţiile de pe teritoriul României în care serviciul este disponibil.

Serviciul AmParcat disponibil prin intermediul Aplicaţiei pune la dispozitia Utilizatorilor:

Utilizator este orice persoană fizică care utilizează serviciul şi care înregistrează un cont de utilizator sau este autorizată de către o persoană juridică să înregistreze un cont de utilizator prin intermediul Aplicaţiei, fără ca acest lucru să poată fi atribuit activităţii lor profesionale şi care acceptă prezenţii Termeni şi condiţii de utilizare.

Smartphone sau device mobil este un device mobil, multimedia multifuncţional, conectat la o reţea rapidă de internet (minim 3G) şi care oferă funcţionalităţi de navigare GPRS activă, cu sistem de operare Android sau iOS pentru care Utilizatorul deţine drepturi depline de utilizare, pe care a fost instalată Aplicaţia

Contul de utilizator este contul înregistrat de către un Utilizator prin intermediul Aplicaţiei AmParcat care oferă acces la Serviciul AmParcat. Pentru crearea contului, utilizatorul garantează realitatea şi acurateţea informaţiilor oferite precum şi respectarea termenilor şi condiţiilor din prezentul document.

Operatorul parcării – administratorul parcării din locaţia în care serviciul este disponibil, cu care TapptitudeApps are in derulare un acord de colaborare valabil.

UTILIZAREA SERVICIULUI AmParcat ACCESAT PRIN INTERMEDIUL APLICATIE

Pentru accesarea Serviciului AmParcat, Utilizatorul trebuie să descarce aplicaţia AmParcat pe smartphone sau device-ul său şi să îşi înregistreze un cont de Utilizator folosind o adresă de email validă şi o parolă. Parola trebuie să conţină minimum 6 caractere şi va trebui să fie confirmată manual. Pentru un acces mai rapid există posibilitatea înregistrării folosind un cont de Facebook sau Google existent cu ID real şi valid. O persoană poate crea unul sau mai multe conturi de utilizator.

După înregistrarea în cont aplicaţia localizează automat Utilizatorul, respectiv parcarea cu plată în care se află cu indicarea tarifului aferent. Pe lângă parcarea curentă se vor afişa şi toate celelalte parcări cu plată din oraş ale operatorilor. Totodată Utilizatorul are posibilitatea de a alege locaţia unde doreşte să parcheze şi manual. În acelaşi timp se va afişa şi butonul de parcare pe hartă pentru a putea plăti parcarea.

După accesarea butonului de parcare, utilizatorul trebuie să furnizeze numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care doreşte să efectueze parcarea şi are posibilitatea alegerii duratei de parcare a autoturismului cât şi alegerea cardului bancar prin intermediul căruia doreşte să efectueze plata (VISA/MasterCard). Pentru finalizarea tranzactiei, Utilizatorul trebuie sa introduca toate datele necesare autorizării plătii. TapptitudeApps oferă facilitatea salvării datelor cardului/cardurilor în contul Utilizatorului pentru tranzacţiile viitoare. Aceste date vor fi salvate exclusiv in scopul efectuarii platilor solicitate de Utilizator. Utilizatorul poate opta pentru parcare la minut/oră/zi în funcţie de unităţile de timp minime acceptate de Operatorul parcării.

Utilizatorul accepta faptul ca in anumite zone durata minima a parcarii poate sa fie prestabilita.

În cazul efectuării plăţii cu succes, utilizatorul va primi o notificare de tip push, iar autovehiculul va fi afişat pe hartă împreună cu timpul rămas al parcării sau ora şi minutul la care va expira parcarea.

Parcarea poate fi prelungită de Utilizator din meniul de administrare prin plata tarifului corespunzător.

DEZINSTALAREA APLICAŢIEI

Utilizatorul poate proceda la dezinstalarea aplicaţiei în orice moment prin accesarea opţiunii „Dezinstalare”. Dezinstalarea aplicaţiei determină ştergerea contului de client. Dezinstalarea aplicaţiei în perioada de valabilitate a parcării nu dă dreptul Utilizatorului la restituirea tarifului deja plătit.

TARIFE ŞI PLĂŢI

Tarifele de parcare sunt actualizate permanent şi diferă în funcţie de locaţie, zonificare şi operatorul parcării. Tarifele actualizate pot fi consultate pe site-ul www.amparcat.ro precum şi prin accesarea Aplicaţiei AmParcat

Utilizatorul acceptă faptul că tarifele pot fi modificate de TapptitudeApps, în orice moment, fără preaviz.

Utilizatorul va fi informat cu privire la valoarea fiecărei tranzacţii. Plata tarifului se va efectua în RON.

Valoarea fiecărei tranzacţii incluzând taxele şi comisioanele aplicabile vor fi retrase de pe cardul bancar ale cărui date au fost furnizate de Utilizator. Utilizatorul autorizează Tapptitude Apps cu privire la retragerea acestor sume şi efectuarea plăţii tarifului de parcare în numele său.

UTILIZATORUL DECLARA CA ESTE TITULARUL DE DREPT AL MIJLOCULUI DE PLATA UTILIZAT PENTRU PLATA.

TAPPTITUDEAPPS NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIUNFEL DE RECLAMATII LEGATE DE UTILIZAREA INCORECTA SAU DE CATRE ALTE PERSOANE IN AFARA TITULARULUI A MIJLOACELOR DE PLATA SI NU POATE RETURNA CREDITUL UTILIZAT DACA UTILIZATORUL A REALIZAT O TRANZACŢIE ERONATA ORI NEAUTORIZATĂ DE CĂTRE DEŢINĂTOR.

DATĂ FIIND NATURA SERVICIILOR AMPARCAT, RESTITUIREA TARIFELOR NU ESTE POSIBILA, IAR UTILIZATORUL IA LA CUNOŞTINŢĂ ŞI CONSIMTE ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ DREPTUL DE RETRAGERE PREVĂZUT ÎN DIRECTIVA 2011/83/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI DIN 25 OCTOMBRIE 2011 PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR NU SE APLICA.

In cazul in care Utilizatorul are nelamuriri sau reclamatii legate de platii poate contacta serviciul suport clienţi la datele de contact disponibile la finalul prezentului document.

TRANZACTIE ESUATA

TapptitudeApps nu va fi răspunzător pentru întârzierea activării serviciului datorata neincarcarii creditului ca urmare a intervenirii unor situaţii independente de TapptitudeApps si care determina întârzierea operării plaţii făcute de Utilizator in vederea activării serviciului AmParcat.

UTILIZATORUL ACCEPTA SI INTELEGE SA EXONEREZE DE ORICE RESPONSABILITATE TAPPTITUDEAPPS IN CAZUL IN CARE TRANZACTIA NU POATE FI FINALIZATA, INDIFERENT DACA ACEST LUCRU ESTE DETERMINAT DE FURNIZAREA DE CATRE UTILIZATOR A UNOR DATE INCOMPLETE/ERONATE, A LIPSEI FONDURILOR DISPONIBILE IN CONTUL BANCAR LA CARE ESTE ASOCIAT CARDUL SAU DIN ALTE MOTIVE. TAPPTITUDE APPS VA FACE TOT POSIBILUL PENTRU A NOTIFICA UTILIZATORUL CU PRIVIRE LA ESUAREA TRANZACTIEI.

DATE CU CARACTER PERSONAL. SECURITATEA DATELOR

Utilizatorul isi asuma responsabilitatea pentru datele furnizate si îşi exprimă acordul explicit şi fara echivoc ca datele sale cu caracter personal transmise pentru inregistrare, precum şi localizarea sa geografică sa fie folosite de catre TapptitudeApps persoana juridica înregistrata in registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub numărul .................. în vederea furnizării Serviciului AmParcat.

Prin folosirea serviciului, serverele înregistrează şi colecteză prin sisteme securizate anumite informaţii trimise de aplicatia sau browserul Utilizatorului cum ar fi adresa IP şi locaţia de unde este accesată Aplicaţia. De asemenea, pot fi colectate in mod legal anumite informaţii despre Utilizator, câtă vreme acesta foloseşte Aplicaţia sau date menţionate in timpul înregistrării. Datele legate de cardul bancar vor fi colectate exclusiv in scopul efectuarii platii si vor fi transmise prin sisteme securizate.

Informaţiile oferite de Utilizatori in urma înregistrării vor fi tratate ca informaţii confidenţiale si nu vor fi făcute publice sau comunicate unor terţi decât în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor asumate de către TapptitudeApps respectiv pentru scopuri interne, al administrării şi menţinerii funcţionalităţilor aplicaţiei şi al îmbunătăţirii serviciilor oferite.

Utilizatorul acceptă faptul că TapptitudeApps va putea furniza datele sale personale în următoarele situaţii:

  1. Informaţiile sunt furnizate persoanelor implicate în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de către TapptitudeApps cum ar fi proprii angajaţi şi colaboratori, operatorii parcărilor, entităţile care asigură soluţia de plată cu care Tapptitude Apps se află în raporturi de colaborare, in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare;
  2. Informaţiile sunt furnizate în scopul colectării creanţelor sau al raportării daunelor cauzate de Utilizator sau al tentativelor de fraudă
  3. Informaţiile sunt furnizate în temeiul unei obligaţii legale sau la cererea unei autorităţi guvernamentale, administrative sau judecătoreşti,
  4. Informaţiile sunt dezvăluite cu acordul expres al Utilizatorului,

TapptitudeApps, va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

UTILIZATORUL DECLARA CA ARE CUNOŞTINŢĂ DE FAPTUL CA IN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE LEGII NR.677/2001, BENEFICIAZĂ DE DREPTUL DE INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATELE SALE, DREPTUL DE INTERVENŢIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢIEI SI DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE ÎL PRIVESC SI DE A SOLICITA ÎN MOD GRATUIT ŞTERGEREA ACESTORA

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata iar mai apoi scanată şi trimisă pe adresa menţională la finalul prezentului document sau prin fax la nr. ................... . TapptitudeApps va răspunde solicitării Utilizatorului şi va comunica măsurile adoptate şi/sau informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

ACCES NEAUTORIZAT

Utilizatorul este unic răspunzător de activitatea ce are loc în contul său şi de respectarea reglementărilor legale aplicabile. Securizarea smartphone-ului/device-ului, modul de alegere al ID-ului şi al parolei respectiv al datelor cardului bancar precum şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

UTILIZATORUL NU VA FI EXONERAT DE RĂSPUNDERE ÎN CAZUL PRICINUIRII UNOR DAUNE TAPPTITUDEAPPS SAU UNOR TERŢE PERSOANE PRIN UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A CONTULUI, INCLUSIV IN CAZUL UTILIZARII CONTULUI DE CATRE ALTE PERSOANE ŞI NICI NU VA PUTEA SOLICITA RETURNAREA CREDITUL NEAUTORIZAT.

IN CAZUL UTILIZARII NEAUTORIZATE A CONTULUI, SAU A FURTULUI DEVICEULUI, UTILIZATORUL VA PUTEA SUSPENDA CONTUL PRIN TRANSMITEREA UNEI SOLICITARI DE SUSPENDARE SERVICIULUI SUPORT CLIENŢI LA DATELE DE CONTACT DE LA FINALUL PREZENTULUI DOCUMENT.

DISPUTE LEGATE DE PLĂŢI

In cazul erorilor tehnice aparute in timpul procesarii platilor este recomandabil ca Utilizatorul sa contacteze serviciul suport in cel mai scurt timp. TapptitudeApps va facilita conexiunea dintre Utilizator si operatorul ale carui servicii au determinat eroarea sau cu privire la care Utilizatorul are neclarităţi. Disputele vizand operatorul parcarii vor fi solutionate in acord cu propriile proceduri ale acestuia.

In toate situatiile Utilizatorul va transmite reclamatia sa catre TapptitudeApps intr-un termen rezonabil, ce nu va putea depasi 30 de zile de la data iniţierii tranzactiei ce formeaza obiectul reclamatiei.

In cazul reclamatiilor formulate telefonic este posibil sa se solicite Utilizatorului transmiterea acesteia in scris in termen de 10 zile calendaristice. Reclamantia va trebui sa cuprinda urmatoarele informatii minimale: numele, ID si numarul sau numerele de telefon utilizate in cadrul contului, descrierea cat mai clara a erorii survenite, valoarea in moneda nationala a erorii suspectate. Tapptitude Apps va depune toate diligentele pentru a solutiona reclamatia Utilizatorului in decurs de 15 zile. Acest termen poate fi prelungit in cazul in care pentru solutionarea reclamatiei este necesar concursul unor terte persoane/institutii. In cazul in care reclamatia utilizatorului va fi gasita intemeiata, contul Utilizatorului va fi creditat cu sumele ce au fost retrase in mod eronat.

TAPPTITUDE APPS NU ESTE ADMINISTRATORUL PARCARII

TapptitudeApps ofera facilitati de plata a parcarii, TapptitudeApps nu detine si nici nu administreaza parcarea si prin urmare nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun fel de evenimente ar putea surveni in legatura cu parcarea autovehiculului Utilizatorului si nici pentru faptele operatorului parcarii ori ale unor terte persoane.

RENUNŢARE LA GARANŢII

Utilizatorul intelege faptul ca serviciul oferit de TapptitudeApps este disponibil doar in anumite locatii si este posibil sa nu fie intotdeauna disponibil in locatiile active.

TAPPTITUDEAPPS DEPUNE TOATE DILIGENTELE PENTRU A OFERI SERVICII DE CEA MAI BUNA CALITATE, INSA UTILIZATORUL ACCEPTA FAPTUL CĂ EXISTA LIMITARI ALE TEHNOLOGIEI CELULARE, PRECUM ŞI ALE TEHNOLOGIEI DE PROCESARE A PLATILOR ELECTRONICE CE NU POT FI CONTROLATE DE TAPPTITUDEAPPS SI CARE POT INFUENTA DISPONIBILITATEA ORI CALITATEA SERVICIILOR. TINAND CONT DE ACESTE IMPREJURARI UTILIZATORUL ACCEPTĂ FAPTUL CĂ TAPPTITUDEAPPS NU POATE OFERI NICIUN FEL DE GARANTIE LEGAT DE ACEST SERVICIU ŞI CORELATIV ÎNŢELEGE SĂ EXONEREZE TAPPTITUDEAPPS PRECUM ŞI PARTENERII SĂI ÎN LIMITA MAXIMA ADMISA DE LEGE, FAŢĂ DE ORICE FEL DE PRETENŢII, REVENDICĂRI, RECLAMAŢII, DAUNE, OBLIGAŢII, PIERDERI, RESPONSABILITĂŢI, COSTURI SAU DATORII, CERERI (INCLUZ ND DAR NELIMIT NDU-SE LA ONORARIILE AVOCAŢILOR) REZULT ND SAU AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SERVICIULUI AMPARCAT.

UTILIZAREA TELEFOANELOR SAU A ALTOR DISPOZITIVE MOBILE ÎN TIMPUL CONDUSULUI

UTILIZATORUL ESTE AVIZAT ASUPRA FAPTULUI CĂ FOLOSIREA TELEFOANELOR MOBILE SAU AL ALTOR DISPOZITIVE MOBILE ÎN TIMPUL CONDUSULUI ESTE PERICULOS. TAPPTITUDEAPPS RECOMANDĂ UTILIZATORULUI SĂ NU FOLOSEASCĂ SERVICIUL AMPARCAT ÎN TIMPUL MANIPULĂRII UNUI AUTOVEHICUL AFLAT ÎN MIŞCARE. UTILIZATORUL ÎNŢELEGE SĂ EXONEREZE TAPPTITUDEAPPS PENTRU ORICE SOLICITARE DE DAUNĂ REZULTATĂ DIN FOLOSIREA SERVICIULUI AMPARCAT ÎN TIMPUL MANIPULĂRII ORICĂRUI TIP DE AUTOVEHICUL.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul înţelege faptul că serviciul, Aplicaţia respectiv conţinutul disponibil prin intermediul siteului www.amparcat.ro şi al Aplicaţiei AmParcat inclusiv baze de date, conţinutul si elementele de grafica, coduri de programare, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, grafica, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare formează obiectul drepturilor de autor fiind proprietatea TapptitudeApps şi al furnizorilor săi şi sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Utilizatorul dobândeşte un drept limitat de utilizare a serviciului AmParcat pentru uzul său personal în acord cu prezentul document.

UTILIZAREA SERVICIULUI SI FRAUDE

Serviciul este furnizat Utilizatorului numai in calitatea acestuia de Utilizator final si numai pentru uzul sau privat si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral Aplicatia, de a reproduce partial sau integral Aplicatia, de a copia, vinde/revinde sau de a exploata Aplicatia in orice maniera, in scopuri comerciale.

Folosirea neautorizată a serviciilor, inclusiv omisiunea luării unor măsuri de siguranţă şi permiterea accesului unor persoane neautorizate în contul de Utilizator, atrage răspunderea Utilizatorului.

Sunt considerate de asemenea activităţi frauduloase ale Utilizatorului: a) furnizarea de informaţii eronate/falsificate care au stat la baza obţinerii accesului la serviciu; b) utilizarea Serviciului in vederea furnizării de servicii către terţi; c) utilizarea Serviciului in alte scopuri decât cel specificate în prezentul document d) stocarea, copierea, modificarea, editarea, publicarea, transmiterea parţială sau integrală a conţinutului la care are acces e) orice altă utilizare care nu este permisă în mod expres în cuprinsul prezentului document.

Daca identifica o activitate frauduloasa, TapptitudeApps are dreptul: a) sa suspende toate serviciile pe care le furnizează Utilizatorului, şi să anuleze contul utilizatorului, fara a fi necesara punerea in întârziere a Utilizatorului, intervenţia instanţei sau alte formalităţi prealabile; b) sa refuze furnizarea unui nou serviciu sau sa condiţioneze furnizarea acestuia de depunerea unei garanţii; c) sa retragă Utilizatorului orice forma de beneficii. De asemenea, Utilizatorul este responsabil pentru daunele provocate TapptitudeApps precum şi partenerilor săi.

TapptitudeApps nu va fi făcut răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, viruşi sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta deviceul Utilizatorului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizării Site-ului www.amparcat.ro sau al Aplicaţiei AmParcat.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR

In cazul nerespectarii Termenilor si Condiţiilor de Utilizare, TapptitudeApps are dreptul de a suspenda sau de a anula orice cont de utilizator fara notificare prealabila. Anularea contului din cauza acestei nerespectari nu da dreptul Utilizatorului la restituirea plăţilor efectuate.

MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

UTILIZATORUL A FOST INFORMAT SI ACCEPTA FAPTUL CA TAPPTITUDEAPPS ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ORIC ND PREZENŢII TERMENII ŞI CONDIŢII. MODIFICĂRILE EFECTUATE VOR FI ADUSE LA CUNOŞTINŢA UTILIZATORILOR PRINTR-O NOTIFICARE ÎN CONTUL DE UTILIZATOR.

Folosirea în continuare a serviciului este o confirmare ca Utilizatorul este familiar cu cele mai recente modificări.

TapptitudeApps poate ceda oricând drepturile izvorând din prezentul contract în favoarea unui terţ, fără a fi necesar acordul Utilizatorului .

NOTIFICARI

In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti în scris.

Cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în cuprinsul prezentului document, Utilizatorul este de acord să primească toate comunicările ce vizează derularea prezentului contract prin notificări push în contul său de utilizator.

Utilizatorul va înainta notificările/comunicările adresate TapptitudeApps prin completarea formularului de contact disponibil .............................. , sau la datele de contact de la finalul prezentului document.

In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire ce se considera ca a fost primita de destinatar la data menţionata pe dovada de primire. În cazul comunicărilor prin email, Utilizatorul va primi un mesaj de confirmare.

LEGEA APLICABILA. REZOLVAREA LITIGIILOR

Legea aplicabila este legea romana, atât in ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce derivă din prezentul document, cat si in ceea ce priveşte orice aspect in legătura cu interpretarea, aplicarea si/ sau întinderea efectelor sale, fără nici o excepţie.

Orice neintelegere in legătura cu executarea Contractului va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila în termen de 30 de zile de la iniţierea dialogului, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoresti române competente de la sediul TapptitudeApps.

ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR

PRIN ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR DE UTILIZARE A SERVICIILOR „AMPARCAT.RO” PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI AMPARCAT, UTILIZATORUL DECLARĂ CĂ ARE VARSTA LEGALA PENTRU A INCHEIA SI EXECUTA PREZENTUL CONTRACT, A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT, PE CARE ÎL ÎNŢELEGE ŞI ACCEPTĂ PE DEPLIN.

SUPORT CLIENŢI

TAPPTITUDE APPS SRL
Informaţii generale:
Suport tehnic:
Telefon: 0743142383
E-mail: [email protected]
Cluj-Napoca
Ultima actualizare 24.03.2016