Parchează. Plătește. Zâmbește.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR „AMPARCAT.RO” PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI “AMPARCAT”

Acest document este un contract la distanţă şi reprezintă un acord de utilizare a Serviciilor furnizate de Tapptitude Apps la cererea individuală a utilizatorului în condiţiile prezentului document.

Prin utilizarea serviciului AmParcat.ro prin intermediul Aplicaţiei AmParcat confirmaţi faptul că acceptaţi în mod necondiţionat termenii şi condiţiile din prezentul document.

Orice responsabilitate vizând controlul, activitatea şi consecinţele accesului minorilor la spaţiile virtuale cade în sarcina părinţilor ori tutorelui minorului, Tapptitude Apps fiind exonerat de orice răspundere.

În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri vă rugăm să contactaţi serviciul suport clienţi la datele de contact indicate la finalul prezentului document.

DEFINIȚII

Pentru scopul acestor termeni și condiții de utilizare Tapptitude Apps este societatea comerciala TAPPTITUDE APPS SRL, persoană juridică română cu sediul în mun. Cluj Napoca, strada Zorilor, nr. 45, bl. RC5, sc. 1, ap. 15, jud. Cluj, înmatriculată la ORC Cluj sub nr. J12/3457/2013, CIF RO32509968, cont bancar RO48BTRLRONCRT0237005101 deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj, înregistrată ca operator de date cu caracter personal în baza Notificarii nr. 0008247/29.03.2016.

Termenii folositi in cadrul acestui document vor avea urmatorul inteles:

Aplicaţia AmParcat – este programul software pentru mobil (smartphone sau device-uri mobile), scrisă în cod nativ iOS și Android, descărcată de Utilizator din AppStore sau GooglePlay care permite accesul utilizatorilor la serviciul AmParcat.

Serviciul AmParcat.ro - este o soluţie de plată a parcărilor gazduit de site-ul www.amparcat.ro operat de Tapptitude Apps ce oferă posibilitatea plăţii tarifului de parcare aferent unui sau mai multor autovehicule prin utilizarea smartphone-ului sau al unui alt device mobil pe care a fost instalată Aplicaţia AmParcat şi al unui card bancar valid în locaţiile de pe teritoriul României în care serviciul este disponibil.

Serviciul AmParcat disponibil prin intermediul Aplicaţiei pune la dispoziția Utilizatorilor:

Utilizator este orice persoană fizică care utilizează serviciul şi care înregistrează un cont de utilizator sau este autorizată de către o persoană juridică să înregistreze un cont de utilizator prin intermediul Aplicaţiei, fără ca acest lucru să poată fi atribuit activităţii lor profesionale şi care acceptă prezenţii Termeni şi condiţii de utilizare.

Smartphone este un device mobil, multimedia multifuncţional, conectat la o reţea rapidă de internet (minim 3G) şi care oferă funcţionalităţi de navigare GPRS activă, cu sistem de operare Android sau iOS pentru care Utilizatorul deţine drepturi depline de utilizare, pe care a fost instalată Aplicaţia

Contul de utilizator este contul înregistrat de către un Utilizator prin intermediul Aplicaţiei AmParcat care oferă acces la Serviciul AmParcat. Pentru crearea contului, utilizatorul garantează realitatea şi acurateţea informaţiilor oferite precum şi respectarea termenilor şi condiţiilor din prezentul document.

Operatorul parcării – administratorul parcării din locaţia în care serviciul este disponibil, cu care Tapptitude Apps are in derulare un acord de colaborare valabil.

UTILIZAREA SERVICIULUI AmParcat ACCESAT PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI

Pentru accesarea Serviciului AmParcat, Utilizatorul trebuie să descarce aplicaţia AmParcat pe smartphone sau device-ul său şi să îşi înregistreze un cont de Utilizator folosind o adresă de email validă şi o parolă. Parola trebuie să conţină minim 6 caractere şi va trebui să fie confirmată manual. Pentru un acces mai rapid există posibilitatea înregistrării folosind un cont de Facebook sau Google existent cu ID real şi valid. O persoană poate crea unul sau mai multe conturi de utilizator.

După înregistrarea în cont aplicaţia localizează automat Utilizatorul, respectiv parcarea cu plată în care se află cu indicarea tarifului aferent. Pe lângă parcarea curentă se vor afişa şi toate celelalte parcări cu plată din oraş ale operatorilor. Totodată Utilizatorul are posibilitatea de a alege locaţia unde doreşte să parcheze şi manual. În acelaşi timp se va afişa şi butonul de parcare pe hartă pentru a putea plăti parcarea.

După accesarea butonului de parcare, utilizatorul trebuie să furnizeze numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care doreşte să efectueze parcarea şi are posibilitatea alegerii duratei de parcare a autoturismului cât şi alegerea cardului bancar prin intermediul căruia doreşte să efectueze plata (VISA/MasterCard). Pentru finalizarea tranzactiei, Utilizatorul trebuie sa introduca toate datele necesare autorizării plătii. Tapptitude Apps oferă facilitatea salvării datelor cardului/cardurilor în contul Utilizatorului pentru tranzacţiile viitoare. Aceste date vor fi salvate exclusiv in scopul efectuarii platilor solicitate de Utilizator. Utilizatorul poate opta pentru parcare la minut/oră/zi în funcţie de unităţile de timp minime acceptate de Operatorul parcării.

Utilizatorul accepta faptul ca in anumite zone durata minima a parcarii poate sa fie prestabilită.

În cazul efectuării plăţii cu succes, utilizatorul va primi o notificare de tip push, iar autovehiculul va fi afişat pe hartă împreună cu timpul rămas al parcării sau ora şi minutul la care va expira parcarea.

Parcarea poate fi prelungită de Utilizator din meniul de administrare prin plata tarifului corespunzător.

DEZINSTALAREA APLICAŢIEI

Utilizatorul poate proceda la dezinstalarea aplicaţiei în orice moment prin accesarea opţiunii „Dezinstalare”. Dezinstalarea aplicaţiei determină ştergerea contului de client. Dezinstalarea aplicaţiei în perioada de valabilitate a parcării nu dă dreptul Utilizatorului la restituirea tarifului deja plătit.

TARIFE ŞI PLĂŢI

Tarifele de parcare sunt actualizate permanent şi diferă în funcţie de locaţie, zonificare şi operatorul parcării. Tarifele actualizate pot fi consultate pe site-ul www.amparcat.ro precum şi prin accesarea Aplicaţiei AmParcat

Utilizatorul acceptă faptul că tarifele pot fi modificate de Tapptitude Apps, în orice moment, fără preaviz.

Utilizatorul va fi informat cu privire la valoarea fiecărei tranzacţii. Plata tarifului se va efectua în RON.

Valoarea fiecărei tranzacţii încluzând taxele şi comisioanele aplicabile vor fi retrase de pe cardul bancar ale cărui date au fost furnizate de Utilizator. Utilizatorul autorizează Tapptitude Apps cu privire la retragerea acestor sume şi efectuarea plăţii tarifului de parcare în numele său.

UTILIZATORUL DECLARĂ CĂ ESTE TITULARUL DE DREPT AL MIJLOCULUI DE PLATĂ UTILIZAT PENTRU PLATĂ.

TAPPTITUDE APPS NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE RECLAMAȚII LEGATE DE UTILIZAREA INCORECTĂ SAU DE CĂTRE ALTE PERSOANE ÎN AFARA TITULARULUI A MIJLOACELOR DE PLATĂ ȘI NU POATE RETURNA CREDITUL UTILIZAT DACA UTILIZATORUL A REALIZAT O TRANZACŢIE ERONATA ORI NEAUTORIZATĂ DE CĂTRE DEŢINĂTOR.

DATĂ FIIND NATURA SERVICIILOR AMPARCAT, RESTITUIREA TARIFELOR NU ESTE POSIBILA, IAR UTILIZATORUL IA LA CUNOŞTINŢĂ ŞI CONSIMTE ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ DREPTUL DE RETRAGERE PREVĂZUT ÎN DIRECTIVA 2011/83/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI DIN 25 OCTOMBRIE 2011 PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR NU SE APLICA.

In cazul in care Utilizatorul are nelamuriri sau reclamatii legate de platii poate contacta serviciul suport clienţi la datele de contact disponibile la finalul prezentului document.

TRANZACȚIE EȘUATĂ

Tapptitude Apps nu va fi răspunzător pentru întârzierea activării serviciului datorata neîncărcarii creditului ca urmare a intervenirii unor situaţii independente de Tapptitude Apps si care determina întârzierea operării plaţii făcute de Utilizator in vederea activării serviciului AmParcat.

UTILIZATORUL ACCEPTĂ ȘI ÎNȚELEGE SĂ EXONEREZE DE ORICE RESPONSABILITATE TAPPTITUDE APPS ÎN CAZUL ÎN CARE TRANZACȚIA NU POATE FI FINALIZATĂ, INDIFERENT DACĂ ACEST LUCRU ESTE DETERMINAT DE FURNIZAREA DE CĂTRE UTILIZATOR A UNOR DATE INCOMPLETE/ERONATE, A FONDURILOR INDISPONIBILE ÎN CONTUL BANCAR ASOCIAT CARDULUI SAU DIN ALTE MOTIVE. TAPPTITUDE APPS VA FACE TOT POSIBILUL PENTRU A NOTIFICA UTILIZATORUL CU PRIVIRE LA EȘUAREA TRANZACȚIEI.

DATE CU CARACTER PERSONAL. SECURITATEA DATELOR

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: numele, numărul de înmatriculare al autovehiculului, e-mail, telefonul și adresa (pentru facturare).

Dorim să informăm utilizatorii că nu prelucrăm datele financiar-bancare. Aceste date sunt prelucrate doar de către procesator în vederea transferului de fonduri.

Prelucrăm doar datele personale necesare pentru a asigura funcționarea platformei și pentru a asigura un serviciu cât mai simplu și eficient. Datele tale sunt prelucrate în scopuri legitime și limitate. Acestea nu vor fi folosite în scopuri de marketing sau orice alte scopuri înafara funcționării Amparcat.ro

Datele trimise prin aplicație sunt securizate la cele mai înalte standarde și am luat toate măsurile de protejare a acestora, iar acestea sunt stocate pe un server cloud localizat în spațiul UE.

În calitate de client ai următoarele drepturi, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

Pentru asigurarea celui mai sporit grad de securitate a datelor tale personale, am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri referitoare la protecția datelor personale pe adresa [email protected].

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele furnizate și îşi exprimă consimțământul ca datele sale cu caracter personal transmise pentru înregistrare, precum şi localizarea sa geografică să fie folosite de catre Tapptitude Apps, persoana juridică înregistrată în registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, în baza Notificarii nr. 0008247/29.03.2016.

Prin folosirea serviciului, serverele înregistrează şi colectează prin sisteme securizate anumite informaţii trimise de aplicatia sau browserul Utilizatorului cum ar fi adresa IP şi locaţia de unde este accesată Aplicaţia. De asemenea, pot fi colectate în mod legal anumite informaţii despre Utilizator, câtă vreme acesta foloseşte Aplicaţia, respectiv datele menţionate în timpul înregistrării. Datele legate de cardul bancar vor fi colectate exclusiv în scopul efectuării plății și vor fi transmise prin sisteme securizate.

Informaţiile oferite de Utilizatori în urma înregistrării vor fi tratate ca informaţii confidenţiale și nu vor fi făcute publice sau comunicate unor terţi decât în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor asumate de către Tapptitude Apps respectiv pentru scopuri interne, al administrării şi menţinerii funcţionalităţilor aplicaţiei şi al îmbunătăţirii serviciilor oferite.

Utilizatorul acceptă faptul că Tapptitude Apps va putea furniza datele sale personale în următoarele situaţii:

  1. Informaţiile sunt furnizate operatorilor parcărilor, entităţilor care asigură soluţia de plată cu care Tapptitude Apps se află în raporturi de colaborare, în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare;
  2. Informaţiile sunt furnizate în scopul colectării creanţelor sau al raportării daunelor cauzate de Utilizator sau al tentativelor de fraudă;
  3. Informaţiile sunt furnizate în temeiul unei obligaţii legale sau la cererea unei autorităţi guvernamentale, administrative sau judecătoreşti;
  4. Informaţiile sunt dezvăluite cu acordul expres al Utilizatorului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă/electronică, datată și semnată olograf și scanată, pe adresa menţionată. Tapptitude Apps va răspunde solicitării Utilizatorului şi va comunica măsurile adoptate şi/sau informaţiile solicitate în cel mai scurt termen, în funcție de complexitatea solicitării.

ACCES NEAUTORIZAT

Utilizatorul este unic răspunzător de activitatea ce are loc în contul său şi de respectarea reglementărilor legale aplicabile. Securizarea smartphone-ului/device-ului, modul de alegere al ID-ului şi al parolei respectiv al datelor cardului bancar precum şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

UTILIZATORUL NU VA FI EXONERAT DE RĂSPUNDERE ÎN CAZUL PRICINUIRII UNOR DAUNE TAPPTITUDE APPS SAU UNOR TERŢE PERSOANE PRIN UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A CONTULUI, INCLUSIV IN CAZUL UTILIZARII CONTULUI DE CATRE ALTE PERSOANE ŞI NICI NU VA PUTEA SOLICITA RETURNAREA CREDITUL NEAUTORIZAT.

IN CAZUL UTILIZARII NEAUTORIZATE A CONTULUI, SAU A FURTULUI ECHIPAMENTULUI MOBIL, UTILIZATORUL VA PUTEA SUSPENDA CONTUL PRIN TRANSMITEREA UNEI SOLICITARI DE SUSPENDARE SERVICIULUI SUPORT CLIENŢI LA DATELE DE CONTACT DE LA FINALUL PREZENTULUI DOCUMENT.

DISPUTE LEGATE DE PLĂŢI

În cazul erorilor tehnice aparute in timpul procesarii platilor este recomandabil ca Utilizatorul sa contacteze serviciul suport in cel mai scurt timp. Tapptitude Apps va facilita conexiunea dintre Utilizator si operatorul ale carui servicii au determinat eroarea sau cu privire la care Utilizatorul are neclarităţi. Disputele vizand operatorul parcarii vor fi solutionate in acord cu propriile proceduri ale acestuia.

În toate situatiile Utilizatorul va transmite reclamatia sa catre Tapptitude Apps intr-un termen rezonabil, ce nu va putea depasi 30 de zile de la data iniţierii tranzactiei ce formeaza obiectul reclamatiei.

În cazul reclamatiilor formulate telefonic este posibil sa se solicite Utilizatorului transmiterea acesteia in scris in termen de 10 zile calendaristice. Reclamația va trebui să cuprindă minim următoarele informații: numele, ID și numărul sau numerele de telefon utilizate în cadrul contului, descrierea cat mai clară a erorii survenite, valoarea în moneda națională a erorii suspectate. Tapptitude Apps va depune toate diligentele pentru a soluționa reclamația Utilizatorului în decurs de 15 zile calendaristice. Acest termen poate fi prelungit în cazul în care pentru soluționarea reclamației este necesar concursul unor terțe persoane/instituții. În cazul în care reclamația utilizatorului va fi găsită întemeiată, contul Utilizatorului va fi creditat cu sumele ce au fost retrase în mod eronat.

TAPPTITUDE APPS NU ESTE ADMINISTRATORUL PARCĂRII

Tapptitude Apps oferă facilități de plată a parcării, Tapptitude Apps nu deține și nu administrează parcarea. Prin urmare, nu suntem raspunzatori în niciun fel de evenimentele ce pot surveni în urma parcării autovehiculului Utilizatorului și nici pentru faptele operatorului parcării ori ale unor terțe persoane.

RENUNŢARE LA GARANŢII

Utilizatorul înțelege faptul că serviciul oferit de Tapptitude Apps este disponibil doar în anumite locații, fiind posibil să nu fie întotdeauna disponibil în locațiile active.

TAPPTITUDE APPS DEPUNE TOATE DILIGENȚELE PENTRU A OFERI SERVICII DE CEA MAI BUNĂ CALITATE, ÎNSA UTILIZATORUL ACCEPTĂ FAPTUL CĂ EXISTĂ LIMITĂRI TEHNOLOGIGE (SEMNAL GSM/LTE), PRECUM ŞI ALE TEHNOLOGIEI DE PROCESARE A PLĂȚILOR ELECTRONICE CE NU POT FI CONTROLATE DE TAPPTITUDE APPS ȘI CARE POT INFLUENȚA DISPONIBILITATEA ORI CALITATEA SERVICIILOR. ȚINÂND CONT DE ACESTE ÎMPREJURĂRI, UTILIZATORUL ACCEPTĂ FAPTUL CĂ TAPPTITUDE APPS NU POATE OFERI NICIUN FEL DE GARANȚIE PENTRU ACEST SERVICIU ŞI ÎNŢELEGE SĂ EXONEREZE TAPPTITUDE APPS ŞI PARTENERII SĂI ÎN LIMITA MAXIMĂ ADMISĂ DE LEGE, FAŢĂ DE ORICE FEL DE PRETENŢII, REVENDICĂRI, RECLAMAŢII, DAUNE, OBLIGAŢII, PIERDERI, RESPONSABILITĂŢI, COSTURI SAU DATORII, CERERI (INCLUZ ND, DAR NELIMIT NDU-SE LA ONORARIILE AVOCAŢILOR) REZULT ND SAU AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SERVICIULUI AMPARCAT.

UTILIZAREA TELEFOANELOR SAU A ALTOR DISPOZITIVE MOBILE ÎN TIMPUL CONDUSULUI

UTILIZATORUL ESTE AVIZAT ASUPRA FAPTULUI CĂ FOLOSIREA TELEFOANELOR MOBILE SAU AL ALTOR DISPOZITIVE MOBILE ÎN TIMPUL CONDUSULUI ESTE PERICULOS. TAPPTITUDE APPS RECOMANDĂ UTILIZATORULUI SĂ NU FOLOSEASCĂ SERVICIUL AMPARCAT ÎN TIMPUL MANIPULĂRII UNUI AUTOVEHICUL AFLAT ÎN MIŞCARE. UTILIZATORUL ÎNŢELEGE SĂ EXONEREZE TAPPTITUDE APPS PENTRU ORICE SOLICITARE DE DAUNĂ REZULTATĂ DIN FOLOSIREA SERVICIULUI AMPARCAT ÎN TIMPUL MANIPULĂRII ORICĂRUI TIP DE AUTOVEHICUL.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul înţelege faptul că serviciul, Aplicaţia respectiv conţinutul disponibil prin intermediul siteului www.amparcat.ro şi al Aplicaţiei AmParcat inclusiv baze de date, conţinutul și elementele de grafica, coduri de programare, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, grafica, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare formează obiectul drepturilor de autor fiind proprietatea Tapptitude Apps şi al furnizorilor săi şi sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Utilizatorul dobândeşte un drept limitat de utilizare a serviciului AmParcat pentru uzul său personal în acord cu prezentul document.

UTILIZAREA SERVICIULUI ȘI FRAUDE

Serviciul este furnizat Utilizatorului numai in calitatea acestuia de Utilizator final si numai pentru uzul sau privat si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral Aplicatia, de a reproduce partial sau integral Aplicatia, de a copia, vinde/revinde sau de a exploata Aplicația în orice manieră, în scopuri comerciale.

Folosirea neautorizată a serviciilor, inclusiv omisiunea luării unor măsuri de siguranţă şi permiterea accesului unor persoane neautorizate în contul de Utilizator, atrage răspunderea Utilizatorului.

De asemenea, sunt considerate activităţi frauduloase ale Utilizatorului: a) furnizarea de informaţii eronate/falsificate care au stat la baza obţinerii accesului la serviciu; b) utilizarea Serviciului în vederea furnizării de servicii către terţi; c) utilizarea Serviciului în alte scopuri decât cele specificate în prezentul document d) stocarea, copierea, modificarea, editarea, publicarea, transmiterea parţială sau integrală a conţinutului la care are acces e) orice altă utilizare care nu este permisă în mod expres în cuprinsul prezentului document.

Daca identifica o activitate frauduloasa, Tapptitude Apps are dreptul: a) sa suspende toate serviciile pe care le furnizează Utilizatorului, şi să anuleze contul utilizatorului, fără a fi necesară punerea în întârziere a Utilizatorului, intervenţia instanţei sau alte formalităţi prealabile; b) să refuze furnizarea unui nou serviciu sau să condiţioneze furnizarea acestuia de depunerea unei garanţii; c) să retragă Utilizatorului orice formă de beneficii. De asemenea, Utilizatorul este responsabil pentru daunele provocate Tapptitude Apps precum şi partenerilor săi.

Tapptitude Apps nu va fi făcut răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, viruşi sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta device-ul Utilizatorului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizării Site-ului www.amparcat.ro sau al Aplicaţiei AmParcat.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR

În cazul nerespectării Termenilor și Condiţiilor de Utilizare, Tapptitude Apps are dreptul de a suspenda sau de a anula orice cont de utilizator fără notificare prealabilă. Anularea contului în urma nerespectării termenilor contractuali nu dă dreptul Utilizatorului la restituirea plăţilor efectuate.

MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

UTILIZATORUL A FOST INFORMAT SI ACCEPTA FAPTUL CA TAPPTITUDE APPS ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ORIC ND PREZENŢII TERMENII ŞI CONDIŢII. MODIFICĂRILE EFECTUATE VOR FI ADUSE LA CUNOŞTINŢA UTILIZATORILOR PRINTR-O NOTIFICARE ÎN CONTUL DE UTILIZATOR.

Folosirea în continuare a serviciului este o confirmare ca Utilizatorul este familiar cu cele mai recente modificări.

Tapptitude Apps poate ceda oricând drepturile izvorând din prezentul contract în favoarea unui terţ, fără a fi necesar acordul Utilizatorului.

NOTIFICĂRI

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți în scris.

Cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel, în cuprinsul prezentului document, Utilizatorul este de acord să primească toate comunicările ce vizează derularea prezentului contract prin notificări push în contul său de utilizator.

Utilizatorul va înainta notificările/comunicările adresate Tapptitude Apps la adresa de e-mail: [email protected].

În cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire ce se considera ca a fost primita de destinatar la data menţionată pe dovada de primire. În cazul comunicărilor prin email, Utilizatorul va primi un mesaj de confirmare.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română, atât în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce derivă din prezentul document, cât și în ceea ce priveşte orice aspect în legătură cu interpretarea, aplicarea și/ sau întinderea efectelor sale, fără nicio excepţie.

Orice neîntelegere în legătură cu executarea Contractului va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă în termen de 30 de zile de la iniţierea dialogului, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătorești române competente.

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

PRIN ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIŢIILOR DE UTILIZARE A SERVICIILOR „AMPARCAT.RO” PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI AMPARCAT, UTILIZATORUL DECLARĂ CĂ ARE VÂRSTA LEGALĂ PENTRU A ÎNCHEIA ȘI EXECUTA PREZENTUL CONTRACT, A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT, ÎL ÎNŢELEGE ŞI ÎL ACCEPTĂ PE DEPLIN.

SUPORT CLIENŢI

TAPPTITUDE APPS SRL
Telefon: 0743142383
E-mail: [email protected]
Cluj-Napoca
Ultima actualizare 25.05.2018